Bụi Khói Pháo Hoa

Cửa sổ bật mở toang sau một chuỗi dài những tiếng kẽo kẹt và những cơn rung mạnh. Cô gái choàng tỉnh từ giữa những tiếng trống, tiếng ghi ta điện ầm ĩ. Bên ngoài cửa sổ trời đã tối sầm, gió như tạt nghiêng cả những hàng dừa vững chãi. Tiếng mưa, tiếng lá…