Nhỏ nhặt ở Paris

Hôm đó tới nơi, trong người chỉ có đúng 1 tờ 500euro đổi từ Vietnam mang sang. Vậy mà cũng dám trèo lên xe bus để rồi không có tiền để trả. Mình cũng hiểu nó giống như đi xe bus ở VN mà đưa tờ 500k vậy, ngoài việc họ không có tiền trả…