Lý Sơn còn nhớ bé Quỳnh chăng?

Không biết Lý Sơn có nhớ bé Quỳnh chút nào không, chứ bé Quỳnh thì nhất định không bao giờ quên được Lý Sơn. Chẳng những là chuyến đi đầu tiên bằng số tiền tự mình tiết kiệm sau khi đi làm, chẳng những là một trong những hòn đảo xinh đẹp nhất Việt Nam,…