Tiêu sầu

Sương vương trên vai hắn làm ướt vạt áo nhưng chẳng đủ thấm lạnh khiến đầu óc tỉnh táo lại. Quá khứ đeo bám dai dẳng đó như một đoạn băng ghi sẵn. Chỉ cần có người bấm nút, nó sẽ lại phát lên vang vọng. Cho đến cuối cùng, ước mơ cũng chẳng tạo…