Chúng ta của sau này…

“Chúng ta của sau này, thứ gì cũng đều có, chỉ tiếc là chẳng có chúng ta” – Câu thoại đau lòng của bộ phim “Chúng ta của sau này” vốn chẳng phải để nói chuyện tình yêu đôi lứa giữa hai nhân vật chính, mà để thay thời gian kể về quá trình trưởng…