Hang Kia Pà Cò – xóm Mông nhỏ Hoà Bình

Những năm 90s của thế kỷ 20, Hang Kia Pà Cò – một xã miền núi thuộc huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình, nằm giáp gianh với thị xã Mộc Châu, Sơn La và gần với biên giới Việt Lào, được biết đến với cái danh “vựa thuốc phiện” lớn nhất khu vực miền Bắc….