Tay lái bánh bèo để làm gì?

Trước khi lên đường, Táo và Khunie đã trao đổi hàng trăm lần về việc hai đứa đi chung một xe hay đi hai xe riêng. Thực ra không phải trao đổi, mà đều là Táo kêu gào đòi đi mỗi người một xe, nhưng Khunie thì không chịu. Cuối cùng, Táo vẫn phải chiều…