Nhật ký đổi bias của fangirl

[Bài viết chống chỉ định với những người bài trừ thần tượng K-pop =]]] Từ trước đến giờ, câu chuyện về một ai đó từ anti-fan đột nhiên một ngày đẹp trời biến hình thành fan đã được nghe rất nhiều, thế nhưng lại chưa từng được nghe câu chuyện nào có liên quan đến việc…