Lạng Sơn – Hữu Nghị – Ranh giới quốc gia

Ranh giới quốc gia, hoá ra cũng chỉ là một đường kẻ, nhỏ bé và mảnh mai như thể trên tấm bản đồ như thế nào thì ra ngoài thực địa cũng như vậy, không cần phải nhân lên theo tỷ lệ. Tình cảm giữa người với người, ngăn sông cách núi còn chẳng thể…

Một ý niệm khác về hạnh phúc – Marc Levy

Là cuốn tiểu thuyết thứ bao nhiêu của Marc Levy đã không còn nhớ nữa. “Một ý niệm khác về hạnh phúc” là bạn đồng hành trong chuyến đi về các tỉnh phía Nam của hành trình xuyên Việt những tháng cuối năm 2018. Những tưởng nó chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết…