Để dành check-in cho lần sau

Nếu để đặt tên, có lẽ “Chuyến xuyên Việt để dành check-in cho lần sau” là một trong những cái tên phù hợp nhất để đặt cho chuyến đi của chúng tôi cuối 2018. Không phải chưa từng check-in trong chuyến đi, cũng không phải không có ý định check-in, mà những điểm người ta…