Một cuốn sách đáng giá bao nhiêu?

Mỗi cuốn sách đều có giá của nó, một cái giá được ấn định bởi nhà xuất bản, in ở bìa cuối của cuốn sách, mà tôi đồ rằng nó không hề rẻ chút nào. Sách chưa bao giờ rẻ cả. Đã bao giờ bạn đứng giữa quầy sách lưỡng lự cầm lên đặt xuống… Continue reading Một cuốn sách đáng giá bao nhiêu?

Sống đời của chợ – Nguyễn Mạnh Tiến

Sống đời của chợ - Tác giả: Nguyễn Mạnh Tiến là cuốn sách nằm trong dự án Hiểu Việt Nam của NXB Hội Nhà Văn.  Cuốn sách được ghi là dành cho những người đàn bà đi chợ. Sẽ có đôi lúc, người ta nhắc đến đàn bà và chợ như một câu châm biếm về… Continue reading Sống đời của chợ – Nguyễn Mạnh Tiến

Siemreap – mối tình đầu

Gần đây có một người trong buổi gặp có hỏi tôi: "Cậu nói về mối tình đầu của cậu đi!". Lẽ ra tôi đã phải nhớ đến một người nào đó, nhưng bỗng dưng trong thời khắc ấy hình ảnh hiện ra lại là Angkor và Siemreap. Có lẽ tại thường ngày tôi vẫn hay… Continue reading Siemreap – mối tình đầu