华晨宇の七重人格 – Bảy nhân cách

Nếu biết đến và nghe nhạc Hoa Thần Vũ, có lẽ bài viết này sẽ thích hợp với bạn hơn  Ngày trước nếu hỏi Táo thích bài nào của Hoa nhất, hay nghe bài nào nhất hay, thích bản live nào nhất... thì mỗi lúc câu trả lời sẽ mỗi khác, giống như những câu… Continue reading 华晨宇の七重人格 – Bảy nhân cách