Táo/ Táo Jo

FAVORITE QUOTES

Mỗi chuyến đi là một hành trình tìm kiếm con đường trở về nhà.

Đến thế giới mày còn chưa được nhìn thấy, thì lấy đâu ra thế giới quan cơ chứ?

Nhảy vào được, trèo ra được

Rượu gặp tri âm ngàn chén thiếu. Lời không hợp ý nửa câu thừa. 

Sau này bạn sẽ không bao giờ hối tiếc về những điều mình đã làm, mà chỉ tiếc nuối những điều mình chưa dám làm. 

Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?

2019 SKILLS TARGET

  1. N4
  2. Loading…

BUCKET LIST BEFORE 30

  1. Quay lại Tây Tạng
  2. Mông Cổ
  3. DBSK/JYJ concert ở Nhật
  4. Hoa Thần Vũ Concert
  5. Thổ Nhĩ Kỳ
  6. Phượt xuyên Việt – Done @25!!!
  7. Và những chuyến đi không có kế hoạch trước =]]

 

Advertisements