Cô nhi giữa thế giới tươi đẹp – 美丽世界的孤儿

Cô nhi giữa thế giới tươi đẹp – 美丽世界的孤儿 – Uông Phong – 汪峰 – 别哭我亲爱的人 我想我们会一起死去 Đừng khóc người anh yêu hỡi, anh nghĩ tất cả chúng ta rồi sẽ đều chết đi 别哭夏日的玫瑰 一切已经过去 Đừng khóc hỡi đóa hồng mùa … Continue reading Cô nhi giữa thế giới tươi đẹp – 美丽世界的孤儿