#VIETNAMVIETNAM

Góc dành riêng cho những ngày lang thang xuyên Việt cuối năm 2018, cho chuỗi ngày xa nhà, cho những con người, cho những khoảng trời, những vùng đất trải khắp Việt Nam…