31/07/2017

Tháng bảy năm nào cũng vu vơ một nỗi buồn, đi cùng với nó là một niềm hy vọng mong manh. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng 8 năm. Từ cái ngày chuẩn bị vào năm cuối cấp 3, chuẩn bị thi đại học, từ khi vẫn còn đang cập nhật tin tức từ mỗi số Hoa… Read More 31/07/2017