[ITINERARY] Đài Bắc – Cửu Phần – Thập Phần

Trong kế hoạch đi du lịch của Táo không định có Đài Loan trong năm nay 2018, nhưng vừa hay bắt được 1 cái vé Fan meeting nên mới quyết định đi Đài Loan trong thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên 4 ngày 3 đêm cũng vừa xinh để đi được Đài Bắc. Vé… Continue reading [ITINERARY] Đài Bắc – Cửu Phần – Thập Phần