Táo Jo

Một cô gái thích nhạc rock, ham chơi, và hơi ngại lớn ^^