Trade-off, Opportunity Cost và Thế giới song song

Khi đang ngồi viết những dòng này, là lúc Táo vừa hoàn thành các thủ tục cơ bản để kết thúc công việc đang làm hiện tại, công việc mà Táo đã gắn bó với nó gần 4 năm từ khi mới ra trường để thả bản thân một thời gian mặc dòng đời xô … Continue reading Trade-off, Opportunity Cost và Thế giới song song

“Ngàn vàng đâu đổi được niềm vui”

"Ngàn vàng đâu đổi được niềm vui" là câu nói bao biện điển hình của Táo mỗi khi bị mẹ mắng vì tội đi du lịch nhiều (so với quan điểm của bố mẹ), tội mua nhiều giầy hay tội mua album, để dành tiền đi concert của trai. Thực ra có nhiều khi cũng … Continue reading “Ngàn vàng đâu đổi được niềm vui”

“CON GÁI GÌ, CÓ THẾ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC”

Hà Nội mùa bão, có những ngày trở trời, vừa oi bức lại phải mang một tâm trạng chờ đợi cơn giông. Hà Nội những ngày này, thời tiết thay đổi sao mà khó chịu, thứ cảm giác mỏi rã rời phủ lấy cả thân thể lẫn tinh thần, khiến người ta đến nằm nguyên … Continue reading “CON GÁI GÌ, CÓ THẾ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC”