[ITINERARY] LỆ GIANG – HỒ LUGU – SHANGRILA

Lịch trình chuyến đi Vân Nam - Trung Quốc trong 11 ngày của Táo. Thực ra khi mọi người đi Vân Nam sẽ thường hay đi cả các điểm ở Đại Lý và Côn Minh, nhưng do mình không thích các điểm đó nên trực tiếp bỏ qua. NGÀY 1: HANOI - CÔN MINH -… Continue reading [ITINERARY] LỆ GIANG – HỒ LUGU – SHANGRILA