Tại sao Táo lại đi?

Hồi còn nhỏ, bố tôi là bộ đội thường xuyên phải công tác xa nhà. Ngay từ khi biết nhận thức, tôi đã không được gặp bố trong hơn 1 năm rưỡi bởi một khóa đào tạo chuyên ngành ở Nha Trang. Bố đi lâu ngày tới mức bà nội mất bố cũng không thể sắp… Continue reading Tại sao Táo lại đi?