Cà phê Việt Nam

Ngày 28/08/2022, ngày cách ly thứ 3 ở Đài Bắc. Xin chào, đây là Táo, bắt đầu cho một hành trình mới kéo dài 6 tháng tại Đài Loan. Hành trình chính thức bắt đầu bằng 7 ngày cách ly tại khách sạn, được phục vụ 3 bữa ăn hàng ngày, phần ăn nhiều đến mức không bữa nào có thể ăn hết, chỉ có cà phê là phải tự cung tự cấp. Trước đây Táo không có thói quen dùng vali khi đi du lịch, dù có dài ngày hay ngắn ngày cũng chỉ một cái ba lô to/nhỏ … Continue reading Cà phê Việt Nam