An Giang – Làng Chăm đạo Hồi

- Còn bao xa nữa thì tới bến Châu Giang? - Chắc khoảng 3 cây số nữa -Phóng to bản đồ lên coi - Hey, ở gần đây ghi có một thánh đường Hồi giáo này - Hả? Thánh đường Hồi giáo á? Đúng rồi, là thánh đường Hồi Giáo. Tôi trước đó hoàn toàn… Continue reading An Giang – Làng Chăm đạo Hồi