Cao Bằng, người ta bỏ quên em điều gì?

Cao Bằng? Hang Pắc Bó, Suối Lê Nin Thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao Bánh cuốn trứng, Phở vịt quay Về Cao Bằng, còn gì để nói nữa không nhỉ? Chắc hết rồi. Nếu ai đó có hỏi, rằng Cao Bằng có gì vui, ở Cao Bằng có gì để xem, giới thiệu cho họ một vài… Continue reading Cao Bằng, người ta bỏ quên em điều gì?