Mũi Cà Mau: Đêm đom đóm

Đường đi Mũi Cà Mau, rốt cuộc đã đi qua tất cả bao nhiêu cây cầu chắc hiện giờ chỉ có con Vespa là rõ nhất. Đợt đó giảm xóc gặp vấn đề, cứ mỗi khi qua hai đầu cầu lại quẹt chân chống giữa xuống lòng đường cái rẹt, nghe mà xót lòng. Quả thực,… Continue reading Mũi Cà Mau: Đêm đom đóm