Hồ Lugu và những người Musuo

Hồ Lugu, bên cạnh non nước thanh lặng yên bình, còn được truyền tai nhau về một "vương quốc" riêng của người Musuo, tộc người duy nhất hiện nay của Trung Quốc còn theo chế độ mẫu hệ. Hồ Lugu thuộc vùng cao nguyên Minh Châu, Vân Nam, Trung Quốc với độ cao hơn 2500m… Continue reading Hồ Lugu và những người Musuo

Một Lệ Giang mà tôi không thích

Tôi đã từng không nghĩ là mình sẽ viết một bài về Lệ Giang sau chuyến đi này, bởi nó không khiến tôi cảm thấy thật sự hứng thú, có tình cảm và một sự lưu luyến nhớ nhung như đối với những nơi khác. Lệ Giang đẹp là vậy mà tôi lại nói không… Continue reading Một Lệ Giang mà tôi không thích