Nhân Gian Nằm Nghiêng – Đặng Hằng

Gặp được "Nhân Gian Nằm Nghiêng" khi mà lướt qua bao nhiêu nhà sách lớn ở Đinh Lễ, trên một chiếc kệ nào đó chỉ còn lại một cuốn duy nhất là một trong những điều may mắn và là cái duyên rất lớn để Táo quan tâm nhiều hơn đến văn học Việt Nam.… Continue reading Nhân Gian Nằm Nghiêng – Đặng Hằng