Quảng Trị – Vết hằn chiến tranh

Cuối cùng, sau tất cả những cảnh đẹp suốt một chặng đường dài mấy ngàn cây số trong gần 3 tháng đi dọc Việt Nam, thứ tình cảm đọng lại nhiều nhất trong hồi tưởng là dành cho những con người đang nằm lại ở mảnh đất Quảng Trị, những con người chưa từng một… Continue reading Quảng Trị – Vết hằn chiến tranh