Phong Nha – có Thiên Đường cũng có nhân gian

Phong Nha Kẻ Bàng giống như một huyền thoại của du lịch Việt Nam, người ta nhắc đến nó từ trong những cuốn sách giáo khoa, sách chỉ dẫn du lịch cho tới những trang tạp chí danh tiếng: Phong Nha Kẻ Bàng là khu vực vườn quốc gia ở vùng núi phía tây thuộc… Continue reading Phong Nha – có Thiên Đường cũng có nhân gian