5 thoughts on “Động Thiên Đường – Paradise Cave Vietnam

    1. Cháu cảm ơn cô. Động này người ta bố trí nhiều đèn khắp nơi nên ánh sáng tốt lắm cô ạ, chụp lên không bị tối.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s