Sài Gòn Kịch Nói

Đi hết mấy tỉnh miền Tây, chúng tôi quay lại Sài Gòn một đêm để chào tạm biệt các "đồng đội" thương mến trước khi quay về Hà Nội. Và quan trọng hơn, là bởi chúng tôi đã tự hứa nhất định phải được xem một vở kịch nói, điều mà trong thời gian một… Continue reading Sài Gòn Kịch Nói