VQG Nam Cát Tiên – Night Safari

Nếu thực sự có thời gian, tôi cũng ước được như cô gái ở phòng bên cạnh, đến Nam Cát Tiên một tuần chỉ để ngày ngày vào rừng dạo bộ, rảnh rỗi dành thời gian đọc sách. Nếu thực sự có thời gian, tôi cũng ước được ở Nam Cát Tiên, đi vào tận… Continue reading VQG Nam Cát Tiên – Night Safari